Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej – co to jest? Jak uzyskać?

świadectwo kwalifikacji zawodowej - zdjęcie

Na rynku pracy możemy znaleźć wiele ciekawych ofert zatrudnienia dla kierowców zawodowych, jednakże, aby rozpocząć karierę w tej branży należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Od każdego kandydata, który chce zostać kierowcą zawodowym, wymagane jest ukończenie kursu dedykowanego do danej kategorii prawa jazdy oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego. Jeżeli chcesz zostać kierowcą samochodu ciężarowego powinieneś zdać egzamin na prawo jazdy kategorii C, a jeśli marzysz o pracy za kierownicą autobusu musisz uzyskać prawo jazdy kategorii D. Pamiętaj jednak, że zdobycie kolejnej kategorii prawo jazdy to nie wszystko. Potrzebne będzie również uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, które zostaną potwierdzone świadectwem.

Kursy i badania dla kierowców zawodowych ABC Szkolenia - GIF

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej (ŚKZ) i jak je uzyskać?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej (potocznie również kurs na przewóz rzeczy i osób lub KOD 95) jest to dokument, potwierdzający przejście odpowiedniego szkolenia zawodowego, które, zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym, jest niezbędne do wykonywania przewozu drogowego rzeczy lub osób.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej - wzór

Aby możliwe było wzięcie udziału we wspomnianym szkoleniu zawodowym, konieczne jest wyrobienie profilu kierowcy zawodowego (numer PKZ).

PKZ jest to nic innego jak elektroniczny dokument, który zawiera informacje dotyczące osoby ubiegającej się o wpis w prawie jazdy kodu 95. Każdemu kandydatowi zostaje przypisany unikalny numer składający się z ciągu znaków, pod którym ukryte są wszystkie dane kandydata oraz informacje o przebiegu uzyskiwania uprawnień w odniesieniu do konkretnej kategorii prawa jazdy. W celu otrzymania numeru PKZ należy udać się do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy. Niezbędne w tym wypadku będzie dostarczenie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz aktualnej fotografii.

Jaki kurs wybrać?

Rodzaj szkolenia, jakie powinien ukończyć kierowca w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, uzależniony jest od takich czynników jak wiek oraz data uzyskania prawo jazdy kat. C lub D.

Kurs kwalifikacyjny dedykowany jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 r. lub prawo jazdy kat. D po 10.09.2008 r. Długość kursu zależy od jego rodzaju. Najpopularniejsza kwalifikacja wstępna przyśpieszona (przeznaczona przede wszystkim dla osób, które ukończyły 21 rok życia), obejmuje:

1) część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin;

2) część specjalistyczną prowadzoną w formie:

  • zajęć teoretycznych i ćwiczeń trwających minimum 33 godziny,
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 8 godzin jazdy indywidualnej, oraz
  • zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej.

Aby otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowej, po zakończeniu kursu, należy zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, WORD wydaje osobie szkolonej ŚKZ w formie papierowej.

Rodzaje kursów kwalifikacyjnych dla nowych kierowców:

  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
  • Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub osób
  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy lub osób.

Szkolenie okresowe to kurs dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C przed 10.09.2009 r. lub prawo jazdy kat. D przed 10.09.2008 r. oraz dla osób, które po raz kolejny odnawiają swoje świadectwo kwalifikacji. Szkolenie to obejmuje 35 godzin zajęć i realizowane jest w zakresie bloku programowego do prawa jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z programem szkolenia. Po jego ukończeniu profil PKZ zostaje zaktualizowany i nie ma konieczności przystępowania do egzamin państwowego. Dodatkowo, Ośrodek szkoleniowy wydaje osobie szkolonej ŚKZ w formie papierowej.

Potwierdzenie uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej

Ostatnim etapem procesu uzyskiwania uprawnień kierowcy zawodowego jest wymiana dokumentu prawo jazdy w Wydziale Komunikacji. Należy pamiętać, że posiadanie przy sobie papierowej wersji świadectwa kwalifikacji zawodowej nie wystarczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ostatecznym potwierdzeniem uzyskania ŚKZ jest wpisanie do dokumentu specjalnego kodu 95 oraz terminu jego ważności (95,DD.MM.RR) w tabeli 12.

Prawo jazdy z kodem 95

W sytuacji, gdy kierowca nie spełnia wymagań do wydania polskiego prawa jazdy, konieczne jest wyrobienie Karty Kwalifikacji Kierowcy. W takim wypadku kod 95 wbija się właśnie do takiej karty i nie zachodzi konieczność wymiany swojego prawa jazdy.  

W celu uzyskania KKK, podobnie jak przy wymianie prawa jazdy, niezbędne jest złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zgodnie z taryfikatorem mandatów, wykonywanie przewozu drogowego bez okazania dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego (wymaganego wpisu do prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy) zagrożone jest mandatem 150 zł dla kierowcy.

Wzór karty kwalifikacji kierowcy
Wzór karty kwalifikacji kierowcy rewers
Rejestracja
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments