Prawo jazdy kat. D – Cena, Egzaminy, Czas trwania, Gdzie zrobić? 

Prawo jazdy kat. D - autobus

Transport drogowy jest bardzo istotną gałęzią przewozów pasażerskich, gdzie znaczącą rolę odrywają autobusy, czyli pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu więcej niż 9 osób razem z kierowcą. Do ich prowadzenia wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D.  Aby zostać kierowcą autobusu, konieczne jest spełnienie określonych warunków oraz przejście odpowiedniego szkolenia zakończonego egzaminem. 

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii D 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie prawa jazdy kat. D, powinna wcześniej spełniać wymagania określone w Ustawie o kierujących pojazdami. Należą do nich:  

 • ukończenie 24 roku życia (szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed urodzinami). Pod warunkiem rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej można przystąpić do kursu już po ukończeniu 21 lat. 
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. D; 
 • posiadanie orzeczenia psychologicznego potwierdzającego zdolność do kierowania pojazdami kat. D;  
 • posiadanie prawa jazdy kat. B (warunek do późniejszego uzyskania prawa jazdy) 
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK jest potrzebne do rozpoczęcia kursu 

a następnie do zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Profil można założyć w odpowiednim wydziale komunikacji). 

Kurs na kat. D – czas trwania 

Szkolenie dzieli się na 2 części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza z nich składa się z 20h zajęć w formie wykładów, które obejmują teorię związaną są z przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpieczeństwa oraz zagadnieniami technicznymi dotyczącymi eksploatacji autobusów. Uzyskana wiedza będzie stanowić podstawę dla przystąpienia do kolejnego etapu.  

Wymiar drugiej część kursu – praktycznej – jest uzależniony od posiadanych kategorii prawa jazdy. Osoby posiadające kat. B mają obowiązek zrealizowania 60h jazd. Zajęcia praktyczne organizowane są zarówno na placu jak i ruchu drogowym a główny nacisk kładziony jest na wykonywanie manewrów i doskonalenie techniki jazdy. Czas trwania części praktycznej można skrócić, pod warunkiem posiadania przed rozpoczęciem kursu, prawa jazdy kategorii C. Wówczas szkolenie obejmuje 40h jazd.  

Po zakończeniu zajęć należy zaliczyć egzaminy wewnętrzne, zarówno praktyczny jak i teoretyczny, odbywające się w ośrodku szkolenia. Ich celem jest sprawdzenie umiejętności kursanta oraz jego przygotowania pod kątem egzaminu państwowego. Zaliczenie jest warunkiem koniecznym do zakończenia szkolenia a następnie zapisania się na egzamin państwowy.  

Gdzie zrobić prawo jazdy na autobus? 

Do prowadzenia kursów prawa jazdy dopuszczone są szkoły jazdy posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Uprawnienia do jazdy autobusem należą do jednych z rzadziej spotykanych, stąd też liczba ośrodków oferujących szkolenia na kat. D nie jest zbyt pokaźna. Wybierając kurs, warto jest zatem zwrócić szczególną uwagę na ośrodek szkolenia, by przyniosło ono jak najlepsze wyniki. 

Egzamin na prawo jazdy kat. D 

Oprócz ukończenia szkolenia, do uzyskania prawa jazdy kat. D należy następnie zaliczyć egzamin organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD). Po zakończeniu kursu, ośrodek szkolenia zwalnia profil kandydata na kierowcę (PKK), który dalej posłuży do zapisu na egzamin. W celu podejścia do egzaminu należy się z nim zgłosić do WORDu, wnieść opłatę i zapisać na jeden z dostępnych terminów. 

Kolejny etap to przystąpienie do egzaminu teoretycznego, składającego się z 32 pytań. Jego zadaniem jest sprawdzenie wiedzy osoby egzaminowanej w zakresie obowiązujących przepisów i zasad korzystania z dróg. Udzielenie poprawnej odpowiedzi pozwala na uzyskanie od 1 do 3 punktów, w zależności od pytania i jego znaczenia dla bezpieczeństwa drogowego. Żeby zaliczyć test egzaminacyjny należy zdobyć co najmniej 68 na 74 możliwych do zdobycia punktów. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tej części egzaminu, możliwe będzie przystąpienie do egzaminu praktycznego, gdzie osoba egzaminowana otrzymuje do wykonania szereg zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Jeżeli wszystkie z nich zrealizuje prawidłowo, zaliczy egzamin. W przypadku nieprawidłowego wykonania zadania na placu lub dwukrotnego nieprawidłowego wykonania zadania na drodze, próba zostaje niezaliczona. 

Po zdanym egzaminie, WORD aktualizuje PKK, dzięki czemu wydział komunikacji otrzymuje informację o pozytywnym wyniku egzaminu. Następnie kandydat na kierowcę powinien wnieść opłatę za wydanie nowego blankietu prawa jazdy. Płatność może być wykonana osobiście w kasie urzędu, internetowo lub przelewem na wskazany przez urząd numer konta. Po jej wniesieniu starostwo zleca produkcję prawa jazdy, której postępy można sprawdzać na stronie internetowej www.info-car.pl. Gotowy dokument należy odebrać w wydziale komunikacji, gdzie został złożony wniosek przy okazji zakładania PKK. 

Prawo jazdy kat. D – opłaty 

Zdobycie prawa jazdy na autobus wymaga zrealizowania złożonej procedury, która związana jest z koniecznością poniesienia wydatków. Należą do nich: 

 • badanie lekarskie (około 200zł); 
 • badanie psychologiczne (około 150zł); 
 • egzamin teoretyczny w WORD (50zł); 
 • egzamin praktyczny w WORD (250zł); 
 • wyrobienie nowego dokumentu prawa jazdy (100zł); 
 • szkolenia na prawo jazdy kat. D. 

Ceny kursów w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców wahają się w przedziale od 5500 zł do 6500 zł i zależą od szeregu czynników, m.in. oferowanego programu, jakości procesu nauczania, wykorzystywanych pojazdów czy regionu. 

Kurs prawo jazdy a praca zarobkowa 

Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego i wniesieniu stosownych opłat, otrzymuje się uprawnienia do kierowania autobusem. Warto jednak pamiętać, że uzyskanie prawa jazdy tej kategorii  nie uprawnia do pracy zarobkowej. Do wykonywania zawodu kierowcy autobusu niezbędne jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostanie potwierdzone wpisem kodu 95 w dokumencie prawa jazdy. W tym celu niezbędne jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego oraz zdanie jeszcze jednego egzaminu państwowego. 

Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments