Profil PKK – co to jest? jak uzyskać?

Profil kandydata na kierowce - obrazek wyróżniający

PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę

Kiedyś, aby zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami, każda osoba miała możliwość zapisania się na kurs w dowolnym ośrodku szkoleniowym bez dodatkowych formalności. Wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz przyjście na spotkanie organizacyjne, wystarczyły, aby rozpocząć kurs. Jednakże w 2013 roku nastąpiła nowelizacja Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z nowymi przepisami uległy zmianie zasady zapisywania się na szkolenia. W odniesieniu do panującego prawa, aby zapisać się na kurs prawa jazdy należy posiadać aktualny profil kandydata na kierowcę.

Dlatego też, zanim zaczniesz zajęcia na prawo jazdy, musisz pamiętać o konieczności uzyskania numeru PKK.

profilkandydatanakierowce

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Profil Kandydata na Kierowcę, czyli numer PKK, jest to nic innego jak elektroniczny dokument, który zawiera informacje dotyczące osoby ubiegającej się o prawo jazdy. Każdemu kandydatowi zostaje przypisany unikalny numer składający się z ciągu znaków, co oznacza, że w profilu wskazuje się dane kandydata oraz informacje o przebiegu uzyskiwania uprawnień w odniesieniu do konkretnej kategorii prawa jazdy. Zatem uzyskanie uprawnień na każdą kolejną kategorię będzie się wiązało z koniecznością uzyskania kolejnego PKK, który jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz do zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dzięki temu, że dane dotyczące przyszłych kierowców są umieszczane w systemie teleinformatycznym, dokumentacja w formie papierowej została częściowo wyeliminowana. W związku z zastosowaniem systemu, który umożliwia przetwarzanie danych w formie elektronicznej, ośrodki szkoleniowe mają możliwość zamieszczania w nim wszystkich informacji odnoszących się do przebiegu kursu oraz komunikatu dotyczącego pozytywnego zaliczenia egzaminu wewnętrznego. Dzięki zastosowanej technologii, ośrodek egzaminacyjny, ma wgląd do wszystkich informacji, dlatego też osoba, która chce przystąpić do egzaminu państwowego, nie musi zgłaszać się do WORD ze wszystkimi dokumentami.

Bardzo trafne jest tu stwierdzenie, że Profil Kandydata na Kierowcę, w znaczny sposób ułatwił proces uzyskania prawa jazdy w zakresie formalności.

Jak uzyskać profil PKK?

Osoba, która chce uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę ma kilka możliwości. Pierwszą z nich jest uzyskanie numeru PKK osobiście w urzędzie, drugą opcją jest złożenie wniosku o profil kierowcy online, a trzecią złożenie wniosku za pośrednictwem poczty.

Wybierając opcję numer jeden, należy udać się do właściwego urzędu, jakim jest wydział komunikacji, pod który podlegasz. Innym urzędem w jakim załatwisz swoją sprawę może być też urząd miasta lub starostwa powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

Złożenia wniosku online jest drugą możliwością, dzięki której będziesz mógł otrzymać swój numer PKK. Wniosek o wydanie profilu należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – www.esp.pwpw.pl. W pierwszej kolejności należy wprowadzić wszystkie dane i założyć nowe konto użytkownika. Kolejnym krokiem jest przejście do składania wniosku. Należy wybrać województwo, urząd oraz rodzaj sprawy. Następnie wymagane jest potwierdzenie swoich danych osobowych za pomocą podpisu elektronicznego. Po wykonaniu ostatniej czynności dokument zostanie dostarczony do wybranego przez Ciebie urzędu, w którym zostanie zweryfikowany, a następnie wygenerowany unikalny numer PKK.

Decydując się na złożenie wniosku za pośrednictwem poczty, należy liczyć się z tym, że czas otrzymania Profilu Kierowcy wydłuży się. Komplet dokumentów (oryginały) o wydanie PKK trzeba przesłać pocztą, a odpowiedź także zostanie odesłana w ten sposób.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania PKK?

Aby otrzymać Profil Kandydata na Kierowcę należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy oraz dostarczyć resztę niezbędnych załączników, do których należą:

  • aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm;
  • prawo jazdy wraz z kserokopią (w przypadku, gdy posiadasz już prawo jazdy);
  • dowód osobisty lub paszport, (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają jeszcze dowodu osobistego wystarczy legitymacja szkolna);
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy prawo jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E;
  • pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego – jeśli nie ukończyłeś 18 lat. Dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T;
  • w przypadku cudzoziemca: karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni.

Warto również pamiętać, że dostarczone do urzędu dokumenty muszą być oryginalne!

Przy składaniu dokumentów nie trzeba wnosić żadnej opłaty, ponieważ utworzenie profilu PKK jest bezpłatne.

Jak długo trzeba czekać na numer PKK?

Składając kompletny wniosek o profil kierowcy, możesz liczyć na szybkie założenie PKK i uzyskanie numeru od ręki. W sytuacji, kiedy urząd będzie musiał zweryfikować podane przez Ciebie dane, proces uzyskania numeru PKK może się wydłużyć do 2 dni, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych założenie profilu może trwać od 14 dni do 2 miesięcy.

Ile czasu jest ważny numer PKK?

Profil kierowcy ważny jest przez okres na jaki zostało wydane orzeczenie lekarskie (najczęściej od roku do 15 lat). W przypadku wygaśnięcia badań, wystarczy zrobić je ponownie i orzeczenie przedłożyć w urzędzie, a PKK zostanie wznowiony.

Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments