PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego – co to jest i jak uzyskać?

PKZ - profil kierowcy zawodowego - zdjęcie wyróżniające

Profil kierowcy zawodowego (PKZ) 

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadziła do obiegu Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ), który ma za zadanie przyspieszyć przekazywanie informacji związanych ze szkoleniem kierowców zawodowych. PKZ to indywidualny numer nadawany osobie ubiegającej się o uprawnienia, pod którym kryją się dane personalne, informacje o przebytych badaniach lekarskich i psychologicznych, a także informacje o zdobytych dotychczas kwalifikacjach kierowcy zawodowego.  

Od 6 kwietnia 2022 roku PKZ jest niezbędny do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy lub osób oraz do przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym.

Aby zapisać się na kwalifikację lub szkolenie okresowe uzyskany numer PKZ należy dostarczyć do wybranego ośrodka. Po weryfikacji i wprowadzeniu danych ośrodek szkoleniowy blokuje profil na czas zajęć, kiedy to kierowca realizuje odpowiedni kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe. Po ukończeniu szkolenia ośrodek zwalnia profil PKZ i za pośrednictwem systemu informatycznego powiadamia właściwy organ, który następnie podejmie decyzję o wydaniu kierowcy prawa jazdy bądź też karty kwalifikacji kierowcy z wpisem kodu 95. Takie rozwiązanie ogranicza ilość dokumentów, jakie zainteresowana osoba zobowiązana jest przedłożyć w urzędzie, co usprawnia przepływ informacji.  Ma to także znaczenie dla czasu, jaki jest potrzebny do uzyskania uprawnień.  

PKZ - profil kierowcy zawodowego

W jakim celu wydawany jest PKZ? 

Na podstawie PKZ uzyskuje się wpis kodu 95 w prawie jazdy, który jest niezbędny do rozpoczęcia pracy jako kierowca zawodowy. Po wyrobieniu PKZ należy udać się do wybranego ośrodka szkoleniowego w celu odbycia interesującego nas kursu. Musi go posiadać każdy, kto chce rozpocząć: 

 • szkolenie okresowe, 
 • kurs kwalifikacji wstępnej, 
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, 
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, 
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.  

Należy pamiętać, że profil zostaje wydany na jeden konkretny rodzaj szkolenia dla danej kategorii prawa jazdy. Aby zapisać się na kwalifikację lub szkolenie okresowe uzyskany numer PKZ należy dostarczyć do wybranego ośrodka. Po weryfikacji i wprowadzeniu danych ośrodek szkoleniowy blokuje profil na czas zajęć, kiedy to kierowca realizuje odpowiedni kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe. Po ukończeniu szkolenia ośrodek zwalnia profil PKZ i za pośrednictwem systemu informatycznego powiadamia właściwy organ, który następnie podejmie decyzję o wydaniu kierowcy prawa jazdy bądź też karty kwalifikacji kierowcy z wpisem kodu 95. Takie rozwiązanie ogranicza ilość dokumentów, jakie zainteresowana osoba zobowiązana jest przedłożyć w urzędzie, co usprawnia przepływ informacji.  Ma to także znaczenie dla czasu, jaki jest potrzebny do uzyskania uprawnień.  

Kursy i badania dla kierowców zawodowych ABC Szkolenia - GIF

W jaki sposób można uzyskać Profil Kierowcy Zawodowego? 

PKZ pozyskuje się w następstwie złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy z wpisem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub zameldowania kierowcy i złożyć odpowiedni wniosek wraz załącznikami. Na jego podstawie pracownik urzędu wprowadzi do systemu niezbędne dane i wyda PKZ. 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania PKZ? 

Aby otrzymać Profil Kierowcy Zawodowego należy wypełnić wniosek o wydanie prawy jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy oraz dostarczyć niezbędne załączniki:  

 • kserokopię aktualnie posiadanego prawa jazdy, 
 • kserokopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 
 • kserokopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 
 • kolorowe zdjęcie wykonane na wprost o wymiarach 3,5cm x 4,5cm wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kserokopię świadectwa kwalifikacji zawodowej po kwalifikacji (dotyczy kierowców ubiegających się o PKZ na szkolenie okresowe)
 • kserokopię karty kwalifikacji kierowcy (dotyczy osób ubiegających się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy),
Uprawnienia dla kierowców zawodowych - Kat. C, CE, D, DE, KOD 95, ADR, HDS, Nalewaki - ABC Szkolenia - GIF

Jaki jest czas oczekiwania na numer PKZ? 

Przy złożeniu wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami numer PKZ wydawany jest od ręki. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy urząd musi zweryfikować dane kierowcy. Wówczas proces uzyskania numeru PKZ może się wydłużyć do dwóch dni bądź też do kilkunastu dni, gdy dokumenty mają być przesłane między urzędami, jeśli poprzednie prawo jazdy lub kartę kwalifikacji kierowcy kierowca wyrabiał w innym starostwie.

Ile kosztuje PKZ? 

Samo założenie profilu kierowcy zawodowego nie podlega opłatom skarbowym, jednak związane jest to z wydaniem nowego dokumentu z wpisem kodu 95. Niezbędne jest zatem uiszczenie opłaty w wysokości 100,50 zł w związku z konieczną wymianą prawa jazdy lub 150,50 zł w przypadku karty kwalifikacji kierowcy.

Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments