Jak skrócić szkolenie na kod 95?

skrócenie szkolenia na kod 95 - zdjęcie wyróżniające

Zmiany w przepisach regulujących proces uzyskiwania uprawnień

W kwietniu 2022 r. wprowadzono spore zmiany w programach szkolenia oraz dopuszczalnych formach prowadzenia zajęć kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych. Wciąż jednak sporo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że posiadanie dodatkowych kwalifikacji w transporcie drogowym może pomóc w uzyskaniu popularnego kodu 95 znacznie szybciej. Co dokładnie pozwala skrócić obowiązkowe szkolenia zawodowe? O ile szybciej można uzyskać uprawnienia? Odpowiedź w tym artykule.

Uprawnienia dla kierowców zawodowych - Kat. C, CE, D, DE, KOD 95, ADR, HDS, Nalewaki - ABC Szkolenia - GIF

Szkolenia zawodowe kierowców

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia. Zawodowi kierowcy pojazdów kat. C (w tym również C+E) i
kat. D, poza uzyskaniem właściwego prawa jazdy, muszą zadbać również o posiadanie aktualnego wpisu kodu 95 do prawa jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy. Kod ten uzyskuje się na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej (ŚKZ), które wydawane jest na 5 lat po szkoleniu okresowym lub po kursie kwalifikacyjnym.

Szkolenie okresowe to kurs dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C przed 10.09.2009 r. lub prawo jazdy kat. D przed 10.09.2008 r. oraz dla osób, które po raz kolejny odnawiają swoje świadectwo kwalifikacji. Szkolenie to obejmuje 35 godzin zajęć. W praktyce składa się ono z 5 modułów tematycznych z których każdy trwa po 7 godzin. Każde szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Kurs kwalifikacyjny dedykowany jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 r. lub prawo jazdy kat. D po 10.09.2008 r. Składa się on z dwóch części, a mianowicie podstawowej oraz specjalistycznej. Aby otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowej, po zakończeniu kursu, należy zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Rodzaje kursów kwalifikacyjnych dla nowych kierowców:

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób (70 godzin)
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób (140 godzin)
 • Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub osób (280 godzin)
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy lub osób (35 godzin).

Okazuje się, że wymienione powyżej czasy trwania poszczególnych kursów wcale nie muszą wynosić tyle, ile wskazuje Ustawodawca, a wpis kodu 95 da się uzyskać szybciej.

Kursy i badania dla kierowców zawodowych ABC Szkolenia - GIF

Jakie kursy pozwalają szybciej uzyskać kod 95?

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. ukończenie innego szkolenia zmniejsza wymiar godzinowy obowiązkowego szkolenia zawodowego kierowców. O jakie inne szkolenie chodzi? Rozumie się przez to:

 • kurs ADR z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz
 • szkolenie potwierdzające kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego.

Inne szkolenie powinno być ukończone w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia szkolenia.

Co ciekawe, zmniejszenie wymiaru godzinowego kursu zawodowego następuje na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie innego szkolenia. Biorąc zatem „pod lupę” dużo popularniejsze uprawnienia ADR, aby móc skorzystać ze zmniejszonego wymiaru godzinowego szkolenia, należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w uprawnionym ośrodku szkoleniowym. Takie zaświadczenie musi być oczywiście zgodne z obowiązującymi przepisami. W tym wypadku z załącznikiem IV Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

zaświadczenie o ukończeniu kursu adr

O ile godzin można zmniejszyć wymiar szkolenia?

W przypadku osoby szkolonej, która ukończyła inne szkolenie, można zmniejszyć wymiar godzinowy zajęć teoretycznych w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E:

 • kwalifikacji wstępnej – o 28 godzin
 • kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – o 14 godzin
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – o 7 godzin
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej – o 7 godzin
 • szkolenia okresowego o:
  • 14 godzin (dwa moduły) – w przypadku ukończenia kursu ADR
  • 7 godzin (jeden moduł) – w przypadku ukończenia kursu w zakresie przewozu zwierząt

Warto posiadać dodatkowe uprawnienia

Obowiązkowe szkolenia są niejednokrotnie zmorą kierowców zawodowych. Trzeba zatem przyznać, że korzyść z posiadania dodatkowych uprawnień jest naprawdę spora. W przypadku 5-dniowego szkolenia okresowego, kierowca, który ukończył kurs ADR, musi uczestniczyć jedynie w 3 dniach. Warto zatem pomyśleć o tym przed kolejnym odnowieniem uprawnień lub przed uzyskaniem ich po raz pierwszy.

Rejestracja
Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments