Szkolenie okresowe kierowców – cena, czas trwania, gdzie zrobić?

szkolenie okresowe kierowców - zdjęcie wyróżniające

Szkolenie okresowe kierowców, czyli krótki kurs pozwalający na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy ciężarówki lub autobusu. Z tego artykułu dowiesz się, kto może przystąpić do szkolenia okresowego, jak długo trwa szkolenie, gdzie można je zrobić i ile może kosztować.

Szkolenie okresowe kierowców – co to jest?

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w charakterze kierowcy zawodowego powinna posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzone wpisem kodu 95 do prawa jazdy. Otrzymuje się je kończąc odpowiedni kurs, który jest ważny przez 5 lat od daty ukończenia. Po upływie tego czasu należy odnowić uprawnienia, ponownie odbywając kurs. Ponieważ praca kierowcy ciężarówki różni się od kierowcy autobusu, szkolenia realizowane są w zakresie bloku programowego C1,C1+E,C,C+E albo D1,D1+E,D,D+E, stąd ze względu na charakter jego charakter w branży przywykło się do nazywania takich szkoleń potocznie „kursem na przewóz rzeczy” lub „kursem na przewóz osób”.  

W celu przedłużenia kodu 95 kierowcy przystępują do szkolenia okresowego, po którym będzie on mógł dalej wykonywać swoje codzienne obowiązki. Nieodbycie szkolenia w terminie wiąże się z utratą możliwości wykonywania zawodu, więc najlepiej przystąpić do niego z zapasem czasu i  zapisać się na szkolenie np. miesiąc przed końcem ważności uprawnień.

Kursy i badania dla kierowców zawodowych ABC Szkolenia - GIF

Dla kogo jest szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe stworzono z myślą o osobach, które co kilka lat będą przystępować do kursów, które przedłużą ważność ich uprawnień po zdobytej kwalifikacji. Ze względu na poszanowanie wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały prawo jazdy przed wprowadzeniem obowiązku kwalifikacyjnego, nie zostały one nim objęte. Przed przystąpieniem do pracy, muszą one wyłącznie ukończyć szkolenie okresowe, które pozwoli na odświeżenie posiadanej wiedzy.

Szkolenie okresowe dedykowane jest dla kierowców, którzy

  • Posiadają wpis kodu 95 do prawa jazdy (uzyskali wcześniej świadectwo kwalifkacji zawodowej) i przedłużają kwalifikacje, odpowiednio do aktualnie posiadanych,
  • Uzyskali kat. C przed 10.09.2009 r. i ubiegają się po raz pierwszy o wpis kodu 95 w zakresie przewozu rzeczy,
  • Uzyskali kat. D przed 10.09.2008 r. i ubiegają się po raz pierwszy o wpis kodu 95 w zakresie przewozu osób, 

Szkolenie okresowe realizuje się w zakresie jednego bloku programowego (C1,C1+E,C,C+E albo D1,D1+E,D,D+E). Wydawać by się mogło, że zawodowcy pracujący jednocześnie na ciężarówkach i autobusach, muszą robić 2 kursy osobno. W sytuacji, kiedy kierowca posiada kategorię C jak i D wraz z wpisem kodu 95, wystarczy, że wykona szkolenie w zakresie jednego bloku kategorii prawo jazdy a do drugiego uzyska przedłużenie uprawnień automatycznie.

Jak rozpocząć szkolenie okresowe?

Uzyskiwanie jak i odnawianie uprawnień należy rozpocząć od wykonania badań lekarskich i psychologicznych, w czasie których sprawdza się istnienie przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne jest niezbędne do uzyskania Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ). Jest to unikatowy identyfikator każdej osoby ubiegającej się wpis kodu 95 do prawa jazdy, pod którym można znaleźć dane kierowcy, informacje o posiadanych kwalifikacjach czy badaniach. Otrzymuje się go w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Numer PKZ otrzymujemy składając wniosek o nowe prawo jazdy (bądź kartę kwalifikacji kierowcy, jeśli niemożliwe jest wydanie polskiego prawa jazdy) z wpisem kodu 95.  Do wniosku dołącza się kopie ważnych orzeczeń oraz kolorową fotografię na wprost o wymiarach 35 × 45 mm, nie starszą niż 6 miesięcy, wykonaną na jednolitym, jasnym tle. Profil kierowcy zawodowego służy do przekazywania informacji związanych ze szkoleniami na świadectwo kwalifikacji zawodowej.

PKZ - profil kierowcy zawodowego

Jak wygląda i ile trwa szkolenie okresowe?

Kurs obejmuje 35 godzin zajęć. Przepisy zezwalają na rozłożenie zajęć maksymalnie po 7 godzin dziennie, więc szkolenie trwać musi co najmniej przez 5 dni. W tym celu do podmiotu szkolącego należy dostarczyć profil kierowcy zawodowego, który umożliwia realizację kursu. Kierownik ośrodka dokonuje w nim m.in. wpisu potwierdzającego ukończenie szkolenia, które można zrealizować w następującej formie:

  • Wykładów/seminariów/pokazów realizowanych stacjonarnie w ośrodku szkolenia,
  • Ćwiczeń w formie e-learningu pod nadzorem trenera-wykładowcy z wykorzystaniem komputera i specjalistycznego oprogramowania

Po zakończeniu osoba szkolona otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Oprócz tego profil kierowcy zawodowego zostaje uwolniony wraz ze stosowną adnotacją, dzięki czemu starostwo powiatowe będzie mogło zlecić produkcję nowego dokumentu prawa jazdy. Zwykle czas oczekiwania na jego odbiór wynosi około 2 tygodni, jednak w szczególnych sytuacja może to ulec wydłużeniu.

Po kursie nie ma egzaminu. Ma on na celu uaktualnienie wiedzy w obszarach o największym znaczeniu w pracy kierowcy. Uzyskane uprawnienia są ważne 5 lat, po których ponownie należy przystąpić do szkolenia okresowego. Osobom, które ukończyły 60 rż. orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydaje się na maksymalnie 30 miesięcy (2,5 roku). Oznacza to, że w międzyczasie będą musiały odbyć dodatkowe badania lekarskie i psychologiczne, które mają na celu zweryfikować czy nie wystąpiły przeciwwskazania do pracy na stanowisku kierowcy. Będzie wiązało się to z koniecznością wymiany prawa jazdy, ale bez obowiązku odbycia szkolenia.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Gdzie zrobić i ile kosztuje szkolenie okresowe?

Do organizowania szkoleń okresowych uprawnione są ośrodki posiadające wpis do rejestru. Żeby go uzyskać przedsiębiorstwa prowadzące kursy muszą przedstawić program szkolenia dostosowany do obowiązujących wymogów a także posiadać odpowiednie zaplecze dydaktyczne. Dokładną listę ośrodków można znaleźć na stronie odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego.

Na cenę szkolenia okresowego wpływ ma co najmniej kilka czynników. W zależności od regionu, renomy ośrodka, programu szkolenia czy wykorzystywanych materiałów dydaktycznych waha się ona w przedziale od 500 do 1000 zł.

Uprawnienia dla kierowców zawodowych - Kat. C, CE, D, DE, KOD 95, ADR, HDS, Nalewaki - ABC Szkolenia - GIF
Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments