Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona – Wszystko co musisz wiedzieć!

kwalifikacja wstępna przyspieszona - zdjęcie wyróżniające

Kurs kwalifikacyjny dla kierowców – co to jest?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej ma na celu kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Od osoby pracującej w tym charakterze wymaga się m.in. obeznania z zawiłymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowcy, praktyki w zakresie obsługi pojazdu czy znajomości procedur bezpieczeństwa. Obowiązek odbycia kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej dotyczy osób, które po raz pierwszy zamierzają podjąć pracę jako kierowca. W ten sposób zostanie poświadczone, że posiadają one niezbędną wiedzę do wykonywania przewozu drogowego.

Kursy i badania dla kierowców zawodowych ABC Szkolenia - GIF

Jak wygląda kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa łącznie 140 godzin i składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych, natomiast druga – praktyczna – opiewa na 10 godzin zajęć praktycznych, podczas których kursant uczestniczy w 8 godzinach jazdy w ruchu drogowym oraz 2 godzinach jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub na symulatorze. Całość zwieńczona jest egzaminem teoretycznym, który potwierdza wiedzę zdobytą przez uczestnika podczas szkolenia.

Ponieważ obowiązki kierowców różnią się od siebie w zależności czy mamy do czynienia z kierowcą ciężarówki czy autobusu, kursy kwalifikacyjne prowadzone są w dwóch blokach programowych:

  • C1, C1+E,C,C+E – tzw. „przewóz rzeczy”,
  • D1, D1+E, D, D+E – tzw. „przewóz osób”.

Uprawnienia uzyskuje się do wszystkich kategorii w bloku. Oznacza to, że jeśli osoba posiadająca wyłącznie kat. C uzyska kwalifikację a później poszerzy prawo jazdy o kat. C+E, będzie już także posiadać kwalifikację ukończoną do tej nowo zdobytej kategorii.

Zajęcia obejmują zagadnienia wspólne dla obu rodzajów szkolenia takie jak np. ecodriving, czas pracy kierowców, obsługa tachografu, które stanowią część podstawową kursu. Następnie w części specjalistycznej przekazywana jest wiedza dotycząca bezpośrednio kierowców w przewozie rzeczy (np. techniki mocowania ładunku) lub osób (np. umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom) oraz umiejętności praktyczne w czasie jazdy w ruchu drogowym i warunkach specjalnych.

Zajęcia praktyczne na kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Szkolenie teoretyczne zgodnie z rozporządzeniem prowadzone jest stacjonarnie w uprawnionym ośrodku w formie wykładów lub zajęć na komputerach pod nadzorem trenera. Jedynie część podstawowa kursu może być realizowana w trybie online, jednak wymaga to zastosowania szczególnych środków a ośrodek prowadzący takie szkolenie również musi spełniać dodatkowe kryteria.

Warunki przystąpienia do kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Do przystąpienia do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w Polsce uprawnione są osoby zamieszkujące w Polsce przez co najmniej 185 dni w roku  (lub studiujące tutaj od co najmniej 6 miesięcy). W przypadku osób pochodzących spoza Unii Europejskiej, mogą one przystąpić do kwalifikacji w Polsce pod warunkiem, że zamierzają wykonywać przewóz drogowy na rzecz krajowego podmiotu.

W celu rozpoczęcia kursu osoba zainteresowana powinna dysponować profilem kierowcy zawodowego (PKZ). Jest to osobisty identyfikator, pod którym znajdują się informacje dotyczące osoby szkolonej, jej uprawnień i inne, które mają znaczenie w procesie szkolenia. Do jego uzyskania konieczne jest wykonanie badań lekarskich i psychologicznych pod kątem braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy. Na ich podstawie kandydat na kierowcę zawodowego składa w Wydziale Komunikacji właściwym dla jego miejsca zamieszkania wniosek o wydanie mu prawa jazdy (lub karty kwalifikacji kierowcy) z wpisem kodu 95, który potwierdza posiadanie kwalifikacji. Jego dane wówczas zostaną wprowadzone do systemu a kierowca otrzyma PKZ, który posłuży mu w procesie szkolenia.  Między innymi zostanie do niego wpisana informacja o zakończeniu kursu czy zaliczeniu egzaminu.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – egzamin państwowy

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Pomimo że kurs kwalifikacyjny zawiera zajęcia praktyczne, egzamin zdaje się wyłącznie teoretyczny. Aby do niego przystąpić należy zgłosić się do ośrodka egzaminowania z numerem PKZ oraz wnieść opłatę za test kwalifikacyjny w wysokości 50 PLN.

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru z trzema odpowiedziami. Składa się z 30 pytań:

  • 20 pytań w części podstawowej (wspólnej dla bloku C1,C1+E,C,C+E i D1,D1+E,D,D+E)
  • 10 pytań w części specjalistycznej (odpowiednio dla bloku C1,C1+E,C,C+E i D1,D1+E,D,D+E)

Do zaliczenia wymagane jest udzielenie co najmniej 16/20 poprawnych odpowiedzi na pytania z części podstawowej oraz 5/10 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów zostaje wydane Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej i aktualizuje się dane w profilu kierowcy zawodowego, które jest podstawą do wydania nowego prawa jazdy (karty kwalifikacji kierowcy) z wpisanym kodem 95. Egzamin można zdawać w języku polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim.

Uprawnienia dla kierowców zawodowych - Kat. C, CE, D, DE, KOD 95, ADR, HDS, Nalewaki - ABC Szkolenia - GIF

Minimalny wiek kierowcy

Ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i zdanie egzaminu jest tylko jednym z kilku  warunków, jakie musi spełnić kandydat na kierowcę zawodowego. Równie istotne jest spełnienie kryterium wiekowego, jakie stawia się przed osobą zamierzającą rozpocząć pracę w charakterze kierowcy. Ze względu na kategorię prawa jazdy minimalny wiek dla kierującego wynosi:

  • kat. C1, C1+E – 18 lat,
  • kat. C, C+E – 21 lat,
  • kat. D1, D1+E – 21 lat,
  • kat. D, D+E – 23 lata.

Od opisanej reguły obowiązuje pewne odstępstwo, na podstawie którego osoba, która ukończyła 21 lat i zdobyła kwalifikację wstępną przyspieszoną może pracować jako kierowca pojazdu kat. D, D+E, jednak wyłącznie na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km.

W przypadku, gdy kandydat nie ukończył minimalnego wieku, a chciałby uzyskać wymagane uprawnienia, powinien zrealizować kurs kwalifikacji wstępnej.

Ile ważna jest kwalifikacja?

Po zdanym egzaminie otrzymuje się świadectwo kwalifikacji zawodowej, które ważne jest 5 lat. Samo w sobie nie jest jednak dokumentem uprawniającym do wykonywania przewozu drogowego a jego posiadacz przed wyruszeniem w trasę powinien uzyskać wpis kodu 95 do prawa jazdy. W blankiecie obok rzeczonego kodu będzie zapisana data ważności kursu, która odpowiada okresowi, na jaki zostało wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej. Po tym czasie konieczne będzie odnowienie uprawnień. W tym celu należy ponownie wykonać badania i  odbyć szkolenie okresowe, które jest krótsze niż kurs kwalifikacji i nie kończy się egzaminem. Ma ono na celu odświeżyć wiedzę w zakresie najważniejszych aspektów pracy kierowcy.

Zajęcia praktyczne z obsługi tachografów cyfrowych na kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – cena

Cena kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej waha się w zależności od kilku czynników. Szczególne znaczenie ma tutaj program szkolenia i renoma ośrodka, który je przeprowadza. Na rynku znajdują się firmy oferujące obszerne szkolenia, które rzetelnie przygotują osobę szkoloną do zawodu, przedstawiając jej najważniejsze aspekty zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Warto zatem zwrócić uwagę na kursy zawierające jak najwięcej elementów użytkowych, by w buty kierowcy zawodowego wejść jak najlepiej przygotowanym i oszczędzić sobie nieprzyjemności na początku kariery.

W różnych regionach i ośrodkach cena waha się od 2500 do 4000 PLN.

Rejestracja
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments