Prawo jazdy kat. CE – Cena, Egzaminy, Czas trwania, Gdzie zrobić?

prawo jazdy kat. CE

Stale rozwijająca się branża transportowa niesie za sobą ciągłe zapotrzebowanie na kierowców zawodowych. Coraz więcej osób realizuje kursy na prawo jazdy kat. C, które uprawniają do prowadzenia aut ciężarowych, ewentualnie dołączając do nich przyczepę lekką, której masa nie może przekraczać 750 kg. Jednakże, aby zostać kierowcą większych zestawów potrzebna jest kolejna kategoria prawa jazdy.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w kursie prawa jazdy kategorii C+E

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba, która chce poszerzyć swoje kwalifikacje i rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii C+E, musi spełniać następujące wymagania:

  • mieć ukończone 21 lat (dopuszczalne jest rozpoczęcie kursu 3 miesiące wcześniej). Istnieje jednak możliwość rozpoczęcia kursu w wieku 18 lat jeśli kursant rozpocznie kurs kwalifikacji wstępnej;
  • posiadać aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii C+E;
  • posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii C+E;
  • posiadać prawo jazdy kategorii C, z wyłączeniem kursu łączonego dla kat. C, C+E;
  • uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK jest potrzebne do tego, aby rozpocząć kurs, a następnie zapisać się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Profil można założyć w odpowiednim urzędzie/wydziale komunikacji).

Czas trwania i zakres kursu prawo jazdy kategorii C+E

Szkolenie na prawo jazdy kategorii C+E składa się wyłącznie z zajęć praktycznych i obejmuje 25h jazd. Organizują go szkoły jazdy posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Podczas kursu osoba szkolona zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne do bezpiecznego prowadzenia takiego zestawu pojazdów. Zajęcia odbywają się w początkowym etapie na placu manewrowym a następnie w ruchu drogowym. Kursant ma okazję nauczyć się kierowania zestawem, prowadzenia go w różnych warunkach drogowych oraz wykonywania manewrów takich jak parkowanie, cofanie czy zmiana pasa ruchu.

Ostatnim etapem szkolenia jest przeprowadzenie przez ośrodek egzaminu wewnętrznego, który potwierdza, że osoba szkolona jest gotowa na egzamin państwowy. Po zakończeniu szkolenia zwalniany jest profil kandydata na kierowcę, w którym dokonuje się zapisu o zrealizowanym kursie.

Kategoria C i C+E za jednym zamachem

Osobom, które chcą uzyskać uprawnienia wynikające z prawa jazdy kategorii C+E, a posiadają dotychczas wyłącznie kategorię B, ustawodawca udostępnił drogę „na skróty”. Istnieje bowiem możliwość zrealizowania obu kursów w cyklu łączonym. Wówczas osoba szkolona najpierw uczestniczy w zajęciach teoretycznych, później praktycznych dla kategorii C a po ich ukończeniu od razu rozpoczyna jazdy dla kategorii C+E. Pozwala to zaoszczędzić nieco czasu, ponieważ w takim układzie skróceniu ulega liczba godzin zajęć praktycznych w ramach kursu na kategorię C – z nominalnie przewidzianych 30 godzin, pozostaje do zrealizowania 20. Często wybór takiego szkolenia mniej nadwyręża portfel ze względu na preferencyjne oferty ośrodków szkolenia.

Egzamin w WORD

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E przeprowadzany przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (WORD) i składa się jedynie z części praktycznej. Aby zapisać się na egzamin konieczne jest posiadanie profilu kandydata na kierowcę oraz wniesienie odpowiedniej opłaty.

Podzielono go na dwa etapy. Pierwszy z nich to sprawdzenie umiejętności na placu ośrodka egzaminowania. Podczas tej części, zdający musi wykonać serię manewrów, które mogą obejmować ruszanie z miejsca, jazdę do przodu lub do tyłu, parkowanie prostopadłe, a także bezpieczne przemieszczanie się między przeszkodami. Przed jej rozpoczęciem sprawdzana jest także umiejętność przygotowania auta do jazdy polegająca na sprawdzeniu np. poziomu wylosowanego płynu eksploatacyjnego, działania świateł i sprzęgnięciu przyczepu z pojazdem.

Kolejnym etapem jest jazda w ruchu drogowym. Podczas tej części egzaminu oceniana jest umiejętność bezpiecznej jazdy i przestrzegania przepisów, przez co rozumie się takie elementy jak: włączanie się do ruchu, przejazd przez skrzyżowania, prowadzenie pojazdu kategorii C+E na drogach publicznych, wykonywanie manewrów omijania, wymijania, wyprzedzania czy zachowanie w odniesieniu do innych uczestników ruchu..

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich zadań i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, profil kandydata na kierowcę (PKK) zostaje zaktualizowany przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. W ten sposób wydział komunikacji, w którym wcześniej zgłoszono chęć uzyskania nowej kategorii, otrzymuje informację o wyniku egzaminu. Kolejny krok jaki należy wykonać to realizacja opłaty za wydanie nowego prawa jazdy, po czym zostanie zlecone jego wyprodukowanie. Gdy dokument jest już gotowy, właściciel może go odebrać w urzędzie i cieszyć się nowymi uprawnieniami.

Wydatki związane z realizacją kursu prawo jazdy kat. C+E

Poszerzenie swoich uprawnień dotyczących prowadzenia pojazdów na kategorię C+E wiąże się z następującymi opłatami:

  • badanie lekarskie (około 200 zł);
  • badanie psychologiczne (około 150 zł);
  • egzamin praktyczny w WORD (250 zł);
  • wyrobienie nowego dokumentu prawa jazdy (100 zł);
  • kurs prawa jazdy kat. C+E.

Ceny kursów na prawo jazdy kategorii C+E aktualnie mieszczą się w przedziale 3200 - 4000 zł. Rozbieżności w cenach, które oferują Ośrodki Szkolenia Kierowców wynikają między innymi z ich lokalizacji, renomy szkoły oraz aktualnych cen paliwa i amortyzacji pojazdów.  Przy wyborze ośrodka szkolenia zwrócić uwagę na oferowany program szkolenia czy opinie o danym ośrodku, ponieważ dobre przygotowanie jest fundamentem do zaliczenia egzaminu.

Zdobywając prawo jazdy kat. C czy CE, należy pamiętać, że posiadanie samych uprawnień do kierowania pojazdem to nie wszystko. W celu podjęcia pracy zarobkowej jako kierowca, niezbędne jest uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W tym celu należy dodatkowo zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej, które zostanie potwierdzone wpisem kodu 95 w dokumencie prawa jazdy. Świeżo upieczeni kierowcy kat. C,C+E powinni w tym celu ukończyć dodatkowo kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments