Prawo jazdy kat. B – Warunki, Cena, Egzaminy, Czas trwania, Gdzie zrobić? 

Prawo jazdy kat. B - zdjęcie wyróżniające

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla. W obecnych czasach bycie kierowcą jest bardzo wygodne, ponieważ daje dużo swobody i niezależność np. w dojazdach do pracy czy wyjazdach na upragnione wakacje. Posiadanie prawa jazdy kategorii B otwiera także wiele drzwi na rynku pracy, jeśli byłoby ono warunkiem koniecznym do otrzymania posady.

Warunki przystąpienia do kursu na kategorię B 

Przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy kategorii B, trzeba spełnić warunki, które są wymagane do zapisania się na szkolenie. Pierwszym z nich jest poddanie się badaniom lekarskim. Po ich przejściu i uzyskaniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem, należy udać się do wydziału komunikacji starostwa odpowiedniego dla adresu zamieszkania kandydata na kierowcę. Oprócz orzeczenia lekarskiego należy wziąć ze sobą zdjęcie o wymiarach 35x45mm, które zostanie wykorzystane do wyrobienia prawa jazdy. Osoby niepełnoletnie dodatkowo powinny także pamiętać o zabraniu zgody rodzica. Kolejnym krokiem jest złożenie w urzędzie wniosku o wydanie prawa jazdy.  Dzięki temu będzie możliwe pozyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Jest to numer identyfikujący osobę przystępującą do kursu na prawo jazdy, w którym zapisane są dane kandydata i dzięki któremu aktualizowane są informacje o przebiegu kursu. Następnie pozostaje już tylko zapisać się na  kurs prawa jazdy. Można tego dokonać dostarczając numer PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. 

Czas trwania kursu na prawo jazdy 

Kurs na prawo jazdy kat. B składa się z części teoretycznej (minimum 26h) oraz praktycznej (minimum 30h). Pierwsza z nich obejmuje zajęcia w formie wykładów, podczas których omawiane są zagadnienia z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz techniczne aspekty eksploatacji pojazdów osobowych. Ośrodki szkolenia najczęściej rozkładają je na kilka dni, uwzględniając podział na poszczególne tematy. Kursant zwykle otrzymuje także książkę, z której dodatkowo może uczyć się we własnym zakresie. Oprócz niezbędnej teorii można w niej znaleźć przykładowe testy, które później pojawiają się na egzaminie teoretycznym.  

Po zrealizowaniu pierwszej części kursu, można przystąpić do praktyki. Składa się ona z co najmniej 30 godzin jazd, które można umawiać po maksymalnie 2-3 godziny dziennie. Łączny czas trwania kursu na prawo jazdy kategorii B jest w dużej mierze uzależniony od dyspozycyjności kursanta ze względu na harmonogram części praktycznej. Zwykle przekłada się to na około 2 do 3 miesięcy zajęć. 

Egzamin na prawo jazdy kategorii B 

Oprócz ukończenia kursu, aby otrzymać prawo jazdy kategorii B, należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu państwowego, do którego przystępuje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Egzamin składa się kolejno z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Aby umówić się na pierwszą z nich należy po zakończonym szkoleniu dostarczyć do WORDu numer PKKK oraz wnieść opłatę 50zł. Podczas zapisu na egzamin weryfikowana jest tożsamość kursanta, dlatego należy posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości. Teoria dzieli się na część podstawową i specjalistyczną.  Pierwsza z nich zawiera 20 zaś druga 12 pytań o różnej punktacji, w zależności od stopnia znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Test sprawdzający wiedzę uczestnika kursu wykonywany jest przy jednoosobowym stanowisku komputerowym. Najpierw wyświetlana jest instrukcja, następnie system przekierowuje do egzaminu próbnego. Po jego zakończeniu, wyświetla się egzamin państwowy, który już podlega ocenie. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania na ekranie ukazuje się wynik a uczestnik ma możliwość sprawdzenia własnych błędów. Minimalna ilość punktów wymagana do zaliczenia egzaminu teoretycznego wynosi 68 na 74 możliwe do zdobycia. W przypadku wyniku negatywnego, wymagana będzie ponowne dokonanie opłaty i podejście do egzaminu.  

Egzamin na prawo jazdy kat. b

Warunkiem podjęcia próby zdania egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Po uiszczeniu opłaty 200zł można umówić się na egzamin. W tej części sprawdzana jest znajomość poprawnego działania elementów pojazdu m.in. świateł, sygnału dźwiękowego, czy  umiejętność sprawdzenia poziomu płynów eksploatacyjnych. Po zaliczeniu tego zadania, osoba egzaminowana wsiada do auta i przygotowuje się do jazdy tzn. ustawia lusterka, fotel, upewnia się czy zostały zamknięte drzwi i zapięte pasy swoje oraz pasażera (w tym przypadku egzaminatora). W kolejnym etapie do wykonania są zadania na placu manewrowym – jazda po łuku a następnie ruszanie pod górkę. Jeśli zostaną zrealizowane poprawnie, można rozpocząć część egzaminu  w ruchu drogowym. Podczas jazdy ocenia się m.in. sposób wykonywania manewrów czy zachowanie wobec innych uczestników ruchu. W przypadku popełnienia błędu, egzaminator ma obowiązek poinformowania o zaistniałej sytuacji, dzięki czemu egzaminowany może zastanowić się, na czym polegał błąd i postarać się go nie powtórzyć. Popełnienie błędu nie kończy jazdy. Jeśli przydarzy się raz, można kontynuować egzamin. Dopiero dwukrotne nieprawidłowe wykonanie polecenia skutkuje wynikiem negatywnym. Wtedy egzaminator poprosi o zatrzymanie auta i nie pozwoli dalej prowadzić. Analogicznie traktowane jest stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Egzamin uznaje się za zaliczony, jeżeli poprawnie zostaną wykonane wszystkie zadania. W przypadku niepowodzenia należy ponownie wnieść opłatę i zapisać się na egzamin praktyczny. Egzamin poprawkowy rozpoczyna się od początku, nawet jeśli wcześniej zostaną zaliczone poszczególne etapy. 

Prawo jazdy kategorii B – Gdzie zrobić? 

Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy można zrealizować w szkole jazdy, która uzyskała wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Możemy je znaleźć niemalże w każdej większej miejscowości, dlatego bez większych przeszkód można wybrać odpowiadającą nam ofertę.  Przy dokonywaniu decyzji warto zwrócić uwagę na opinię o danym ośrodku, zdawalność wśród jego kursantów czy oferowane pomoce naukowe. W  Internecie z łatwością można znaleźć cenniki i rekomendacje, dzięki czemu można wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant.  

Cena kursu na prawo jazdy kategorii B 

Cena kursu za prawo jazdy kategorii B waha się od 2000zł do około 3500zł w zależności od regionu, renomy ośrodka czy oferowanych pomocy dydaktycznych. Obejmuje ona zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.  

Należy zauważyć, że oprócz uiszczenia opłaty za kurs prawa jazdy, trzeba także być przygotowanym na dodatkowe koszty. Przed rozpoczęciem szkolenia należy wykonać przede wszystkim badania lekarskie. Drugim dodatkowym wydatkiem jest egzamin w WORD. Opłata w przypadku części teoretycznej wynosi maksymalnie 50zł, a praktycznej 200zł. Trzecim kosztem, jaki warto wziąć pod uwagę, to jazdy doszkalające. Skorzystanie z tego rozwiązania dobrze jest rozważyć, jeżeli po kursie osoba szkolona nie czuje się jeszcze pewnie za kierownicą. Ceny wahają się w zależności od szkoły jazdy i są ściśle uzależnione od liczby godzinnych, które będą potrzebne do nabrania wprawy w jeździe. 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments