Prawo jazdy kat. C – cena, egzaminy, czas trwania?

Prawo jazdy kat. C - zdjęcie wyróżniające

Prawo jazdy kategorii C – do czego jest potrzebne?

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do prowadzenie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony dmc oraz dołączenia do nich przyczepy lekkiej nie przekraczającej 750 kg.

Prawo jazdy kategorii C jest najczęściej uzyskiwane przez osoby, które wiążą z nią swoją karierę zawodową i potrzebują ją do wykonywania działalności gospodarczej lub pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Natomiast drugą grupę tworzą kierowcy, którzy potrzebują ją do celów prywatnych jak np. podróżowanie kamperem.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku podejmowania działalności zarobkowej lub pracy na stanowisku kierowcy samo prawo jazdy może okazać się niewystarczające i konieczne będzie zdobycie odpowiednich licencji/zezwoleń lub uprawnień zawodowych.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kat. C

W myśl obowiązujących przepisów osoba, która chce przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C, powinna:

 • mieć ukończone 21 lat (szkolenie można rozpocząć 3 miesiące wcześniej) lub 18 lat po rozpoczęciu kursu kwalifikacji wstępnej do kat. C (jest to kurs dla młodych kierowców, którzy nie spełniają wymagania dotyczącego odpowiedniego wieku);
 • posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdami kat. C;
 • posiadać orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdami kat. C; 
 • założyć profil kandydata na kierowcę (PKK jest niezbędny do rozpoczęcia kursu
  w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz do zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Profil kierowcy można uzyskać w Wydziale Komunikacji – w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zameldowania lub zamieszkania.);
 • posiadać prawo jazdy kat. B lub zaświadczenie o zdanym egzaminie (dotyczy wydania prawa jazdy po zdanym egzaminie).

Czas trwania kursu na prawo jazdy kat. C

Kurs na prawo jazdy kat. C składa się z części teoretycznej (20h) oraz praktycznej (30h). Pierwsza z nich obejmuje obowiązkową teorię z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz specyfikacji pojazdów i zagrożeń, z naciskiem na problematykę bezpośrednio związaną z prowadzeniem pojazdu ciężarowego. Kolejna część kursu – praktyczna, pozwoli na opanowanie i udoskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu. Zajęcia odbywają się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu miejskim. Szkolenie można zrealizować w uprawnionym ośrodku szkolenia kierowców.

Koniec kursu i co dalej?

Po zakończeniu obu części kursu należy zdać egzaminy wewnętrzne w ośrodku szkolenia. Ich zadaniem jest sprawdzenie tego, czy kursant odpowiednio zrealizował program szkolenia i jest przygotowany do egzaminu państwowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej oraz praktycznej pozwoli na zakończenie szkolenia, dzięki czemu będziemy mogli zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i zapisać się na egzamin państwowy. Zapisu dokonuje się na podstawie numeru PKK, dlatego po zakończonym kursie warto jest upewnić się, że ośrodek szkolenia uwolnił profil, co pozwoli na wprowadzenie do niego zmian.

Egzaminy w WORD

Każdy, kto chce uzyskać prawo jazdy musi zdać egzaminy państwowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Cały proces egzaminowania możemy podzielić na trzy etapy.

Pierwszy z nich to zapis na egzamin w ramach danej kategorii. Niezbędne jest wtedy posiadanie numeru PKK oraz wniesienie odpowiedniej opłaty.

Kolejnym etapem jest przystąpienie do egzaminu teoretycznego. Polega on na rozwiązaniu testu komputerowego składającego się z 32 pytań. Sprawdza on wiedzę z zakresu znajomości przepisów kodeksu drogowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku można przejść do ostatniego kroku.

Egzamin praktyczny ma za zadanie sprawdzić umiejętności przyszłego kierowcy. Składa się on z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje zadania do wykonania na placu manewrowym, natomiast druga odbywa się w ruchu drogowym.

Po zdanym egzaminie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, aktualizuje profil kandydata na kierowcę (PKK), dzięki czemu wydział komunikacji zostaje poinformowany o wyniku. Następnym krokiem będzie dokonanie opłaty za wydanie dokumentu. Istnieje możliwość realizacji płatności osobiście w kasie urzędu, internetowo lub przelewem na wskazany przez urząd numer konta. Etapem końcowym jest produkcja prawa jazdy, której postępy możemy śledzić na strony internetowej www.info-car.pl. Gotowy dokument możemy odebrać w wydziale komunikacji, gdzie niezbędne będzie potwierdzenie swojej tożsamości.

Koszty związane z kursem prawo jazdy kat. C?

Chcąc uzyskać prawo jazdy kategorii C należy liczyć się z pewnymi wydatkami, do których możemy zaliczyć między innymi opłaty za:

 • badanie lekarskie (około 200 zł);
 • badanie psychologiczne (około 150 zł);
 • egzamin teoretyczny w WORD (50 zł);
 • egzamin praktyczny w WORD (250 zł);
 • wyrobienie nowego dokumentu prawa jazdy (100 zł);
 • kurs prawo jazdy kat. C.

Nawiązując do ceny kursów na prawo jazdy kat. C, należy pamiętać, że nie są one odgórnie narzucone. Ich wysokość zależy od wielu czynników, do których zaliczyć możemy renomę i popularność szkoły jazdy, lokalizację ośrodka lub na przykład koszty paliwa. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty należy przygotować się na wydatek w wysokości 3500-4500 zł.

Prawo jazdy kategorii C a podjęcie pracy zarobkowej jako kierowca

Samo posiadanie prawa jazdy kat. C w wielu przypadkach nie będzie wystarczające do podjęcia pracy zarobkowej jako kierowca. Do celów zawodowych niezbędne jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, co potwierdza się wpisem kodu 95 do blankietu prawa jazdy. W tym celu należy ukończyć kurs kwalifikacyjny a następnie zdać osobny egzamin w WORD.

Zdobywszy prawo jazdy kat. C, warto również pomyśleć o podwyższeniu swoich kwalifikacji. Dobrym pomysłem będzie realizacja kursu prawo jazdy kat. C+E, dzięki której kierowca zdobędzie uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych z przyczepą inną niż lekka lub naczepą. Pozwoli to na otwarcie drogi do większej liczby potencjalnych stanowisk.

Uprawnienia dla kierowców zawodowych - Kat. C, CE, D, DE, KOD 95, ADR, HDS, Nalewaki - ABC Szkolenia - GIF
Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments