Zezwolenie EKMT – co to jest? jak uzyskać?

Zezwolenie EKMT ECMT - zdjęcie wyróżniające

Zezwolenie EKMT / ECMT / CEMT

Prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego wymaga od przewoźnika wcześniejszego uzyskania licencji odpowiedniej dla przebiegu trasy wykonywanego transportu. Podstawowym dokumentem, jakim powinien dysponować przedsiębiorca zajmujący się zarobkowo przewozem towarów jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które upoważni go do wykonywania transportu na terenie swojego kraju. W celu wyjazdu z towarem za granicę przewoźnik potrzebować będzie licencji wspólnotowej. Umożliwia ona prowadzenie działalności w granicach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na transport poza kraje wspólnoty należy posiadać stosowne zezwolenie zagraniczne. Szczególnym rodzajem tych zezwoleń są zezwolenia EKMT.

Wzór zezwolenia EKMT
Wzór zezwolenia EKMT 2

Co to jest Zezwolenie EKMT?

Europejska Konferencja Ministrów Transportu (EKMT) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą państwa z obszaru Europy. Jej nazwa w oryginale brzmi Conférence européenne des ministres des Transports, stąd niekiedy można spotkać się ze skrótem CEMT. Należą do niej łącznie 43 kraje z obszaru Europy takie jak m.in.  Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja Turcja, Ukraina czy Azerbejdżan. Zezwolenia EKMT uprawniają do wykonywania nieograniczonej liczby przewozów pomiędzy państwami członkowskimi. Dotyczy to zarówno dostaw ładunków z/do krajów przynależących jak i tranzytu realizowanego przez ich terytorium. Zezwolenie EKMT nie upoważnia jednak przewoźnika do kabotażu. Taki rodzaj przewozu wymaga uzyskania osobnego zezwolenia. Głównym założeniem wprowadzenia zezwoleń EKMT było stworzenie warunków ułatwiających wymianę towarów dzięki zastosowaniu zezwoleń wielokrotnego użytku ważnych we wszystkich krajach zrzeszonych w EKMT.

Banery Transup 1000×350 px 2

Karnet EKMT

W pojeździe wykonującym transport na podstawie zezwolenia EKMT oprócz rzeczonego zezwolenia powinien znajdować się także karnet, w którym dokumentuje się przebieg transportu wykonywanego na podstawie danego zezwolenia. Karnet powinien być spersonalizowany pod użytkownika, by uniemożliwić jego odstępowanie osobom trzecim, oraz posiadać numer ewidencyjny zgodny z zezwoleniem. W przypadku kontroli drogowej kierowca powinien na żądanie uprawnionych organów okazać oba te dokumenty a kontrolujący ma prawo dokonać stosownego wpisu do karnetu.

W ramach prowadzonej ewidencji po zakończeniu każdego miesiąca przewoźnik posiadający zezwolenie powinien przekazać do podmiotu, który wydał zezwolenie, karty z karnetu za miniony miesiąc. Dopuszcza się wykorzystanie kolejnych karnetów, jeśli poprzedni został uzupełniony w całości i nie ma już możliwości wprowadzenia do niego kolejnych informacji.

Jak uzyskać zezwolenie EKMT?

Zanim przewoźnik uzyska zezwolenie EKMT musi spełniać wymogi w zakresie uprawnień do wykonywania transportu drogowego oraz floty, którą wykorzystuje do świadczenia usług. Przede wszystkim należy posiadać licencję wspólnotową oraz wypisy z tej licencji odpowiadające co najmniej 3 pojazdom, które spełniają wymogi m.in. norm emisji spalin EURO czy wymaganego wyposażenia. Dokumentuje się to certyfikatem wydanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub wojewódzkiego inspektora transportu drogowego dla pojazdu oraz przyczepy/naczepy, jeśli przewóz byłby wykonywany zespołem pojazdów. W celu uzyskania takiego certyfikatu przewoźnik składa wniosek do odpowiedniego organu wraz z wymaganymi załącznikami (certyfikatem zgodności z EKMT wystawionym przez producenta, dowodem rejestracyjnym lub pozwoleniem czasowym) oraz dokonaniu opłaty w wysokości 250 PLN (w przypadku pojazdu samochodowego) lub 100 PLN (w przypadku przyczepy). Certyfikat wydawany jest w 3 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej, przy czym obcojęzyczne egzemplarze nie zawierają danych dotyczących pojazdu lub przyczepy.

EKMT 1
2 ekmt
3 ekmt

Kto wydaje zezwolenia EKMT?

Organem odpowiedzialnym za wydawanie polskim przewoźnikom zezwoleń EKMT jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Zezwolenia udziela się na dany rok – np. 2023  a opłata za jego przyznanie jest proporcjonalna do liczby miesięcy, w których przedsiębiorca będzie uprawniony do korzystania z zezwolenia. W przypadku pełnego roku wynosi 1800 PLN. Na każdy rok przyznawana jest określona pula zezwoleń, dlatego też ich przydział jest ściśle nadzorowany przez Komisję Społeczną. Zachowuje ona jednocześnie prawo do unieważnienia zezwolenia, jeśli przewoźnik wykorzystywałby je w sposób niewłaściwy. Takie zezwolenie na pozostały okres ważności może następnie zostać przekazane do dyspozycji innej osobie.

Zdobądź własny Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Zezwolenie EKMT – wymagane dokumenty w pojeździe

Zezwolenia EKMT wydaje się, nie przypisując ich do konkretnych pojazdów. Oznacza to, że są one ważne dla całej floty i mogą one być przekładane pomiędzy samochodami, ale jednocześnie z jednego zezwolenia może korzystać wyłącznie jedno auto wykonujące przewóz. W pojeździe realizującym transport, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, powinny na całej trasie znajdować się w oryginale:

 • Zezwolenie EKMT,
 • Karnet odpowiadający zezwoleniu,
 • Certyfikat pojazdu potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu – dla pojazdu
 • Certyfikat pojazdu potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu – dla przyczepy (jeśli dotyczy).
 • Powyższe dokumenty kierowca powinien być w stanie okazać do kontroli niezależnie od tego, czy aktualnie przewozi ładunek czy jedzie „na pusto”.
Kursy i badania dla kierowców zawodowych ABC Szkolenia - GIF

Gdzie można korzystać z zezwolenia EKMT?

Co do zasady, przewoźnik posiadający zezwolenie EKMT uprawniony jest do nielimitowanej liczby przewozów pomiędzy państwami członkowskimi organizacji. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące obszaru, na którym dane zezwolenie zachowuje swoją ważność. Aktualnie w obrocie wykorzystywane są zezwolenia sześciu kategorii:

 • Grupa I – zezwolenie ważne na terenie wszystkich krajów EKMT;
 • Grupa II – zezwolenie ważne na terenie wszystkich krajów EKMT, z wyłączeniem Grecji;
 • Grupa III – zezwolenie ważne na terenie wszystkich krajów EKMT, z wyłączeniem Austrii i Grecji;
 • Grupa IV – zezwolenie ważne na terenie wszystkich krajów EKMT z wyłączeniem Austrii Grecji i Rosji;
 • Grupa V – zezwolenie ważne na terenie wszystkich krajów EKMT, z wyłączeniem Austrii, Grecji, Rosji i Włoch;
 • Grupa VI – zezwolenie ważne na terenie wszystkich krajów EKMT z wyłączeniem Austrii, Grecji, Rosji, Węgier i Włoch.

Łącznie do państw członkowskich EKMT należą: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja  Ukraina, Wielka Brytania.

Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments