Karta przedsiębiorstwa – co to jest? jak uzyskać? jak korzystać?

Karta przedsiębiorstwa - zdjęcie wyróżniające

Karta przedsiębiorstwa

Do obsługi, konserwacji i kontroli tachografów cyfrowych wykorzystuje się zewnętrzne nośniki w postaci kart z wbudowanym chipem. Pozwalają one na przechowywanie danych lub uruchamiają funkcje urządzenia, które nie są dostępne dla każdego użytkownika. Poszczególne osoby korzystające z tachografu posługują się różnymi rodzajami kart w zależności od obowiązków, jakie nakłada na nie rozporządzenie (WE) 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym.

Kartę przedsiębiorstwa  muszą posiadać przedsiębiorstwa wykonujące przewozy drogowe, będące właścicielami lub użytkownikami pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe. Te z kolei w myśl wspomnianego rozporządzenia instaluje się w pojazdach objętych stosowaniem rozporządzenia (WE) 561/2006. W dużym uproszczeniu chodzi o auta i zespoły pojazdów wykorzystywane w przewozie rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej  3,5t lub wykorzystywane w przewozie osób przeznaczone do przewozu więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą.

karta przedsiebiorstwa awers
karta przedsiebiorstwa rewers

Karta przedsiębiorstwa – do czego służy?

Karta przedsiębiorstwa służy do identyfikacji jej posiadacza. Za pomocą karty możliwe jest założenie blokady w urządzeniu, która uniemożliwi odczytanie informacji zarejestrowanych po jej wprowadzeniu. Zabezpiecza się w ten sposób dane zapisane w urządzeniu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Po włożeniu karty przedsiębiorstwa do tachografu otrzymujemy dostęp do wszystkich danych umieszczonych w tachografie związanych z naszą firmą w celu ich wyświetlenia, pobrania i drukowania.

Przedsiębiorstwo po nabyciu pojazdu a przed wykonaniem pierwszego przewozu drogowego, powinno zalogować kartę w urządzeniu i założyć blokadę, która obejmie wszystkie dane, jakie zostaną zarejestrowane w czasie użytkowania auta. Zabezpieczenie nie będzie jednak dotyczyło służb kontrolnych ani serwisów tachografów.

Zdobądź własny Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Jak korzystać z karty przedsiębiorstwa? Czy dozwolona jest jazda na karcie przedsiębiorstwa?

Bezwzględnie karta przedsiębiorstwa nie służy do jazdy. Jest ona inaczej skonstruowana względem karty kierowcy i nie pozwala na zapisywanie informacji o aktywnościach kierowcy. Tachograf jazdę na włożonej karcie firmowej zinterpretuje jako jazdę bez ważnej karty.

Po założeniu blokady karta przedsiębiorstwa będzie przydatna przewoźnikowi co najmniej co 90 dni. W takich odstępach czasu powinny być odczytywane dane z tachografu. Ze względu na założoną blokadę, pobranie ich nie będzie możliwe bez skorzystania z karty przedsiębiorstwa. Podobnie, jeśli z pomocą tachografu sczytywana byłaby karta kierowcy, z której dane powinny być zbierane co 28 dni, chociaż w tym przypadku częściej wykorzystuje się specjalne czytniki, które nie wymagają użycia karty firmowej.

Przed rozstaniem z danym pojazdem z jej pomocą można również zdjąć założoną blokadę. Dodatkowo, karta przedsiębiorstwa pozwala zmienić niektóre parametry w ustawieniach tachografu, ale wiele zależy tutaj od konkretnego modelu urządzenia.

Tachograf

Jak uzyskać kartę?

Podmiotem, który w Polsce wydaje karty przedsiębiorstwa na wniosek przedsiębiorstwa (organizacji) wykonującego przewozy drogowe jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Warunkiem definiującym, czy możemy ją otrzymać jest korzystanie z pojazdu podlegającego pod rozporządzenie (WE) 561/2006, o czym pisaliśmy wcześniej. Do wniosku bowiem pod rygorem odpowiedzialności karnej składane jest stosowne oświadczenie, że takie auto znajduje się w naszej dyspozycji.

Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa, wraz z załącznikami złożyć można drogą elektroniczną (warunkiem jest posiadanie podpisu kwalifikowanego/profilu zaufanego/e-dowodu) lub pocztową, wysyłając papierowy wniosek do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W obu przypadkach użyteczna okazuje się strona www.info-car.pl. Za jej pomocą możliwe jest złożenie elektronicznego wniosku, ale też znajdują się na niej wzory druków, które należy wypełnić i wysłać pocztą. Co ważne, papierowego wniosku nie wysyła się pod adres siedziby wytwórni. Należy je kierować pod adres wskazany na formularzach.

Składając wniosek o kartę przedsiębiorstwa, warto rozważyć drogę elektroniczną, ponieważ zwykle pozwala to  skrócić czas oczekiwania na kartę. Po jej wyprodukowaniu wysyłana jest pod wskazany przez wnioskującego adres.

Licencje transportowe - ABC Szkolenia

Karta przedsiębiorstwa – wymagane dokumenty

Podstawowym dokumentem, jaki należy przekazać do PWPW jest wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa. Oprócz niego należy przedłożyć wymagane załączniki:

  • skan oświadczenia podmiotu wykonującego przewozy drogowego o posiadaniu pojazdu podlegającego obowiązkowi instalacji tachografu cyfrowego;
  • oświadczenie o utracie karty – jeśli karta została zgubiona lub zniszczona;
  • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji – jeśli karta została ukradziona;
  • upoważnienie do podpisania wniosku – jeśli wniosek nie będzie podpisany przez przedsiębiorcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji w KRS;

Jeśli karta wymieniania jest ze względu na zmianę danych firmy lub uszkodzenia obecnie posiadanej karty, należy do wniosku dołączyć także aktualnie posiadaną kartę przedsiębiorstwa.

Rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców

Ile kosztuje wyrobienie karty przedsiębiorstwa?

Za kartę przedsiębiorstwa należy wnieść opłatę w wysokości 282,90 zł (230 zł netto). Karta firmowa, podobnie jak karta kierowcy, wydawana jest na okres 5 lat. Po tym czasie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej i zwrócić tę, która straciła ważność.

Rejestracja

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *