Stanowisko Komisji Transportu UE w sprawie uprawnień zawodowych dla młodych kierowców

Parlament europejski - licencja

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (TRAN) przedstawia konkretne kroki, aby rozwiązać problem bezrobocia wśród młodych ludzi i niedoboru kierowców w UE. Jej wizja powinna zostać zatwierdzona na najbliższym posiedzeniu plenarnym. W kontekście trwającego przeglądu dyrektywy UE w sprawie prawa jazdy ważne jest odróżnienie faktów od fikcji, aby przeciwdziałać mitowi, że wszyscy młodzi zawodowi kierowcy nie jeżdżą bezpiecznie na europejskich drogach.

Przed kluczowym głosowaniem plenarnym nad dyrektywą, która mogłaby stawić czoła ważnemu wyzwaniu dla sektora transportu drogowego, jakim jest niedobory kierowców, IRU przedstawiła członkom Parlamentu Europejskiego fakty i liczby wyjaśniające uprzedzenia, jakie obecnie niektóre grupy kierują do młodych zawodowych kierowców.

Zgodnie z propozycją TRAN zmieniona dyrektywa w sprawie prawa jazdy powinna:

  • potwierdzić minimalny wiek 18 lat jako zasadę dla zawodowych kierowców ciężarówek, zarówno w przypadku przewozów krajowych, jak i międzynarodowych,
  • potwierdzić minimalny wiek 21 lat jako zasadę w przypadku zawodowych kierowców autobusów i autokarów, uznając jednocześnie zdolność państw członkowskich do obniżenia wieku prowadzenia pojazdu poniżej 21 lat w przypadku wszystkich rodzajów usług, w tym usług dłuższych niż 50 km,
  • zapewnić wyszkolonym młodym ludziom dostęp do szkolenia zawodowego kierowców natychmiast po ukończeniu szkoły, umożliwiając 17-latkom korzystanie ze szkolenia na prawo jazdy pod opieką doświadczonego kierowcy.

Dyrektor ds. orzecznictwa IRU UE, Raluca Marian, powiedział:

„Młodzież w UE stała się celem fałszywej kampanii na rzecz bezpieczeństwa. IRU pragnie zwrócić szczególną uwagę na uprzedzenia wobec młodych zawodowych kierowców pod pretekstem uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Młodzi kierowcy zawodowi i młodzi kierowcy to nie to samo. Kierowcy zawodowi jeżdżą, aby zarabiać na życie. Są w pełni zmotywowani i przeszkoleni przez setki godzin, aby jeździć ostrożnie, aby utrzymać środki do życia”.

– Dyrektor ds. orzecznictwa IRU UE, Raluca Marian

W UE brakuje obecnie ponad 500 000 zawodowych kierowców autobusów i ciężarówek, a niedobór ten pogłębia duża liczba kierowców odchodzących na emeryturę każdego roku oraz niski napływ nowych kierowców rozpoczynających pracę w tym zawodzie.

Zmieniona wersja dyrektywy zaproponowana przez TRAN zapewnia skuteczne rozwiązania umożliwiające przyciągnięcie do zawodu kierowcy nowej i bezpiecznej siły roboczej, w tym młodych ludzi.

„W świetle głosowania plenarnego, które odbędzie się 27 lutego, wzywamy parlamentarzystów do poparcia sprawozdania TRAN, które przedstawia konkretne kroki mające na celu rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodych ludzi i niedoboru kierowców w UE, przy jednoczesnym dokładnym rozważeniu i zajęciu się aspektami bezpieczeństwa drogowego”

– podsumowała Raluca Marian.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *