Ile zarabia kierowca TIRa? – Aktualny Raport Wynagrodzeń

wynagrodzenia kierowców - zdjęcie wyróżniające

Wynagrodzenia kierowców zawodowych w Polsce to temat budzący duże zainteresowanie zarówno wśród pracowników branży transportowej, jak i pracodawców. Polski Instytut Transportu Drogowego opublikował szczegółowy raport dotyczący wynagrodzeń kierowców w 2023 roku, który dostarcza cennych informacji na temat zarobków, benefitów oraz warunków pracy. W niniejszym artykule przyjrzymy się kluczowym wnioskom z raportu, przedstawimy aktualne wynagrodzenia kierowców oraz zidentyfikujemy najważniejsze trendy wpływające na ich wysokość.

Wzrost wynagrodzeń kierowców zawodowych

Wynagrodzenia kierowców stabilnie rosną. W ciągu ostatnich 7 lat pensje kierowców odnotowują stały wzrost wynagrodzenia rok do roku, jednak cechujący się zmienną dynamiką. Najwyższy wzrost odnotowano w 2021 roku, kiedy to wynagrodzenia wzrosły o 21,6% w porównaniu do roku poprzedniego. W 2023 roku wzrost wynagrodzeń wyniósł 2%, co oznacza wyhamowanie dynamiki wzrostu. Warto zaznaczyć, że w 2022 roku mediana wynagrodzeń wynosiła 7700 zł netto, co w porównaniu do 8000 zł netto w 2023 roku pokazuje umiarkowany wzrost. Co jest przyczyną niskich podwyżek?

Inflacja wywoływała presję na wzrost wynagrodzeń kierowców w 2023 roku, jednak spadek popytu na fracht równoważył tę presję. Zmniejszone zapotrzebowanie na fracht wpłynęło na zahamowanie dynamiki wzrostu wynagrodzeń oraz na zwiększenie liczby kierowców, którzy nie otrzymali podwyżek.

Wynagrodzenia kierowców w latach 2017-2023
Źródło: Raport PITD “Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 2023”

Duży wpływ na wysokość wynagrodzenia kierowcy ma system pracy oraz wykonywane trasy

System pracy jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wynagrodzenia kierowców. Najczęściej stosowanym systemem pracy w 2023 roku był system od poniedziałku do piątku, w którym pracowało 40% badanych kierowców. Najwyższe mediany wynagrodzeń odnotowano u kierowców pracujących w systemie 4/1 (4 tygodnie pracy, 1 tydzień wolnego) oraz 3/1. Kierowcy pracujący w systemie 4/1 zarabiali średnio 9250 zł netto, podczas gdy kierowcy w systemie 3/1 zarabiali 8950 zł netto.

Kierowcy wykonujący transport lokalny i krajowy zarabiali odpowiednio 5500-6000 zł netto, natomiast kierowcy pracujący w transporcie międzynarodowym zarabiali znacznie więcej. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano u kierowców realizujących trasy międzynarodowe poza UE, gdzie mediana wynagrodzeń wynosiła 9450 zł netto.

CPK50

Zmiany legislacyjne i ich wpływ na wynagrodzenia

Rok 2023 przyniósł istotne zmiany legislacyjne wpływające na wynagrodzenia kierowców. Wprowadzenie przepisów Pakietu Mobilności oraz ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym miało na celu poprawę sytuacji kierowców, ale nałożyło również nowe obowiązki i obciążenia finansowe na pracodawców. Jedną z kluczowych zmian było umożliwienie odliczania od podstawy składek na ubezpieczenia społeczne równowartości 60 EUR za każdy dzień pobytu za granicą. To rozwiązanie miało na celu zwiększenie przejrzystości i poprawę warunków pracy kierowców. Nie tylko przepisy unijne wpłynęły na wysokość wynagrodzeń. W Polsce w ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze skokowym wzrostem pensji minimalnej.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce podniesiono dwukrotnie w 2023 roku, osiągając 3600 zł brutto od lipca. Ten wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynął na ogólny wzrost wynagrodzeń kierowców, ponieważ firmy musiały dostosować swoje płace do nowych wymogów prawnych. Warto zauważyć, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 3010 zł brutto, co oznacza znaczący wzrost w ciągu zaledwie roku.

Demografia i doświadczenie kierowców a rozkład wynagrodzeń

Raport pokazuje, że kobiety stanowią 19% badanych kierowców, co jest rekordowym wynikiem w porównaniu do zaledwie 2% w poprzednim roku. Wiek kierowców również wpływa na wysokość wynagrodzeń. Najwięcej zarabiali kierowcy w grupie wiekowej poniżej 25 lat oraz w przedziale 31-40 lat. Kierowcy w wieku 41-50 lat zarabiali najmniej, co może być związane z mniejszą gotowością do podejmowania długich tras międzynarodowych.

Najwięcej ankietowanych posiada doświadczenie powyżej 10 lat. Wyniki pokazują, że doświadczenie zawodowe kierowców nie zawsze koreluje bezpośrednio z wysokością wynagrodzenia. Najwyższe mediany wynagrodzeń odnotowano u kierowców z doświadczeniem między 1-2 lata oraz 6-10 lat.

Wiek a rozkład wynagrodzeń
Źródło: Raport PITD “Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 2023”
Doświadczenie a rozkład wynagrodzeń
Źródło: Raport PITD “Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 2023”

Benefity i podwyżki a zadowolenie z pracy

Benefity oferowane kierowcom przez pracodawców są istotnym elementem wynagrodzeń. Najczęściej oferowane benefity to dodatkowe ubezpieczenie (17%), telefon służbowy do celów prywatnych (16%) oraz bony okolicznościowe (10%). Warto zauważyć, że benefity takie jak prywatna opieka medyczna czy karty sportowe są oferowane stosunkowo rzadko.

W 2023 roku 45% kierowców otrzymało podwyżki, przy czym mediana wzrostu wynagrodzeń wyniosła 800 zł netto. W porównaniu do 2022 roku liczba kierowców otrzymujących podwyżki spadła o 15%, co może być związane z presją inflacyjną oraz zmniejszonym zapotrzebowaniem na fracht.

Raport pokazuje, że pomimo rzadko występujących benefitów poza płacowych 81% kierowców deklaruje, że lubi swoją pracę. Główne powody zadowolenia to możliwość poznawania nowych miejsc i ludzi oraz wysokie zarobki. Z drugiej strony, główne powody niezadowolenia to stres, niewystarczająca liczba miejsc parkingowych oraz długie rozłąki z rodziną. Warto zaznaczyć, że zadowolenie z pracy koreluje z wysokością wynagrodzenia – im wyższe zarobki, tym większe zadowolenie z pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu od Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, do którego link publikujemy poniżej.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments