System SENT – wszystko co musisz wiedzieć

System SENT - zdjęcie wyróżniające

Co to jest system SENT?

System SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu)  jest to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych utworzony przez Krajową Administrację Skarbową. Wdrożenie systemu SENT stanowi realizację Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 708). Nakłada ona na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe”, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru a następnie uzupełniania i aktualizacji danych podanych w systemie.

Doradca DGSA - gif

System SENT opiera się na trzech filarach:

 • zgłoszeniu przewozu przez podmioty gospodarcze do rejestru SENT oraz uzupełnianie, aktualizowanie i zamykanie zgłoszeń,
 • monitorowaniu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych geolokalizacyjnych przesyłanych przez urządzenia znajdujące się w środkach transportu przewożących towary „wrażliwe”,
 • kontroli wykonywanej głównie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, realizowanej 24 godziny na dobę przez cały rok na drogach publicznych jak i w sieci kolejowej.

Jakie są cele systemu SENT?

Do najważniejszych celów sytemu SENT należą:

 • uszczelnienie systemu podatkowego,
 • utworzenie „przestrzeni” dla legalnej działalności gospodarczej,
 • zmiana modelu kontroli – z kontroli dokumentów na rzecz weryfikacji fizycznego przewozu dokonywanej w czasie rzeczywistym,
 • zwiększenie przejrzystości dokonywanych transakcji.
Kurs doradcy dgsa - ABC Szkolenia - GIF

Na czym polega obsługa systemu SENT?

Obsługa systemu SENT jest możliwa poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i realizuje się ją poprzez elektroniczną usługę e-Przewóz. Powstały także dedykowane aplikacje mobilne do obsługi zgłoszeń w systemie SENT oraz śledzenia transportu w czasie rzeczywistym: aplikacja SENT-GEO przeznaczona dla kierowców i przewoźników, a także aplikacja SENT DOSTAWY dedykowana dla odbiorców towarów zgłoszonych w rejestrze SENT. Możliwe jest również przekazywanie danych lokalizacyjnych do systemu SENT w ramach korzystania z systemu e-TOLL.

Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń w systemie

Podmiotami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń w systemie są co do zasady wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji, tj. dostawca, nabywca oraz przewoźnik.

Szkolenie stanowiskowe ADR - GIF

Jakie czynności podlegają monitorowaniu w ramach systemu?

Monitorowaniu w systemie SENT podlegają następujące czynności:

 • przemieszczenia dokonywane w związku z dostawami krajowymi,
 • przemieszczenia dokonywane w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz eksportem, rozpoczynające się na terytorium kraju,
 • przemieszczenia dokonywane w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz importem, rozpoczynające się odpowiednio na terytorium kraju członkowskiego UE bądź państwa trzeciego,
 • przemieszczenia przez terytorium kraju, czyli przemieszczenia zaczynające się w jednym państwie członkowskim UE a kończące się w innym państwie członkowskim lub trzecim (tzw. tranzyt)

Jakie towary podlegają monitorowaniu w ramach systemu?

Towary objęte monitorowaniem są wskazane w ustawie przewozowej poprzez ich kod CN. Są to między innymi towary takie jak:

 • paliwa silnikowe, opałowe
 • oleje smarowe
 • alkohol etylowy
 • susz tytoniowy

Ponadto  istnieje możliwość rozszerzenia ww. katalogu rodzaju towarów podlegających monitorowaniu w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Na tej podstawie wprowadzono na przykład monitorowanie przewozu olejów roślinnych i tłuszczy oraz bibułki papierosowej i taśm formujących. Dodatkowo przepisy określają, jaką powinna być minimalna masa lub objętość przesyłki z towarem, aby powstał wobec niej obowiązek zgłoszenia w systemie monitorowania.

Kursy i szkolenia ADR / DGSA

Co nie podlega monitorowaniu?

Monitorowaniu nie podlegają:

 • przesyłki w paczkach pocztowych przewożone przez operatorów pocztowych,
 • przesyłki podlegające procedurom celnym tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania bądź wywozu,
 • przesyłki przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych),
 • przewóz towarów środkami transportu należącymi do organów państwowych takich jak Policja, Straż Graniczna czy ABW.

Jakie są kary za naruszenie obowiązku monitorowania?

Za naruszenie obowiązków w zakresie monitorowania towarów mogą zostać nałożone na podmioty zobowiązane surowe kary wynoszące nawet 46% wartości brutto przewożonego towaru, minimum 20 000 złotych.

Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments