Kurs podstawowy ADR – Kl. 2,3,4,5,6,8,9 – Testy próbne

Przygotuj się do egzaminu państwowego z zakresu podstawowego ADR. Uzyskaj dostęp do bazy ponad 900 pytań testowych i nie daj się zaskoczyć na egzaminie.

Przygotowane pytania zostały opracowane na podstawie oficjalnych programów szkolenia i służą jako wsparcie procesu nauczania na szkoleniu przygotowującym do egzaminu ADR.

 

Kurs ADR podstawowy – testy i odpowiedzi

Kurs ADR kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urząd Marszałkowski.
Egzamin z kursu podstawowego obejmuje test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie 2/3 prawidłowych odpowiedzi.

Kryteria testów ADR kurs podstawowy:

  • Każdy test zawiera 30 pytań
  • 3 odpowiedzi do wyboru (A,B,C)
  • Tylko jedna odpowiedź jest poprawna
  • Czas trwania 60 minut
  • Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 20 prawidłowych odpowiedzi

Instruktor

ABC Szkolenia

Kursy: 13

Nierozpoczęty

Kurs zawiera

Lekcje: 2 Testy: 16