Praca w załodze kilkuosobowej – Czas Pracy Kierowców

Praca w załodze kilkuosobowej odnosi się do sytuacji, w której co najmniej dwóch kierowców jest odpowiedzialnych za prowadzenie pojazdu w czasie tej samej trasy. Przepisy regulujące ten rodzaj pracy są zawarte w różnych aktach prawnych, w tym w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz w polskiej Ustawie o czasie pracy kierowców.

Dostęp: bezterminowy

Zalety pracy w załodze kilkuosobowej względem załogi jednoosobowej

Praca w załodze kilkuosobowej ma kilka istotnych zalet w porównaniu z pracą w załodze jednoosobowej:

 1. Zwiększenie ciągłości jazdy:
  • Dzięki obecności dwóch lub więcej kierowców, możliwe jest praktycznie ciągłe prowadzenie pojazdu, co jest szczególnie korzystne w długich trasach międzynarodowych. Każdy z kierowców może odpoczywać na zmianę, co minimalizuje czas przestoju pojazdu​​.
 2. Lepsze wykorzystanie czasu pracy:
  • Kierowcy mogą optymalnie zarządzać czasem pracy i odpoczynku, co prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania pojazdu. Zgodnie z przepisami, kierowca w załodze kilkuosobowej musi skorzystać z dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin w ciągu 30 godzin od zakończenia poprzedniego okresu odpoczynku, co daje większą elastyczność​​.
 3. Poprawa bezpieczeństwa:
  • Zmniejszenie ryzyka zmęczenia kierowców przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy mogą odpoczywać w trakcie poruszania się pojazdu, co redukuje ryzyko wypadków spowodowanych zmęczeniem​​.
 4. Możliwość realizacji bardziej wymagających zleceń:
  • Dzięki załodze kilkuosobowej firmy transportowe mogą podejmować się realizacji zleceń wymagających szybkiego i ciągłego transportu towarów, co może być kluczowe dla klientów potrzebujących pilnych dostaw​​.

Praca w załodze kilkuosobowej jest więc korzystna zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i efektywności operacyjnej. Zachęcamy do pogłębiania wiedzy na ten temat, aby lepiej zrozumieć przepisy i korzyści wynikające z tego modelu pracy.

Program kursu:

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
Ukończono 0% 0/1 Etapów

Instruktor

ABC Szkolenia

Kursy: 20

Nierozpoczęty
Kurs zamknięty. Dostęp nadaje Instruktor.WEWNĘTRZNY

Kurs zawiera

Lekcje: 1 Tematy: 1