Pora nocna – Czas Pracy Kierowców

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o czasie pracy kierowców oraz rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, pora nocna to okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 a 07:00. Wykonywanie przez kierowcę pracy w tych godzinach wpływa na jego późniejszy harmonogram oraz kwestie rozliczeniowe, dlatego znajomość zagadnienia pory nocnej jest niezbędna dla prawidłowego planowania czasu pracy kierowców. 

Dostęp: bezterminowy

Wpływ pory nocnej na planowanie czasu pracy kierowców

  1. Ograniczenia czasowe:
    • W przypadku pracy wykonywanej w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku. Ograniczenie to ma na celu zmniejszenie ryzyka zmęczenia i zapewnienie większego bezpieczeństwa na drogach​​.
  2. Planowanie tras i harmonogramów:
    • Pracodawcy muszą uwzględniać porę nocną przy planowaniu tras i harmonogramów pracy kierowców. Konieczne jest takie zorganizowanie pracy, aby kierowcy mogli zachować odpowiednie przerwy i odpoczynki, co może wymagać dodatkowego planowania w przypadku długich tras nocnych​​.
  3. Rekompensaty za pracę w porze nocnej:
    • Kierowcy mogą być uprawnieni do dodatkowych rekompensat za pracę w porze nocnej, co również musi być uwzględnione przez pracodawców przy planowaniu kosztów operacyjnych i wynagrodzeń​​.

Dołącz do kursu i dowiedz się więcej o pracy w porze nocnej.

Program kursu:

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
Ukończono 0% 0/1 Etapów

Instruktor

ABC Szkolenia

Kursy: 20

Nierozpoczęty
Kurs zamknięty. Dostęp nadaje Instruktor.WEWNĘTRZNY

Kurs zawiera

Lekcje: 1 Tematy: 1