Odpoczynki tygodniowe – Czas Pracy Kierowców

Odpoczynki tygodniowe kierowcy ciężarówki to czas wolny od pracy, który musi zostać udzielony zgodnie z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz ochrony zdrowia i życia kierowców. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, kierowcy ciężarówek są zobowiązani do przestrzegania określonych zasad dotyczących odpoczynku tygodniowego.

Dostęp: bezterminowy

Odpoczynek tygodniowy może być regularny lub skrócony:

  1. Regularny odpoczynek tygodniowy:
    • Trwa nieprzerwanie co najmniej 45 godzin.
  2. Skrócony odpoczynek tygodniowy:
    • Trwa co najmniej 24 kolejne godziny, ale mniej niż 45 godzin.
    • Może być zastosowany pod warunkiem, że skrócony czas odpoczynku (różnica między 45 godzin a rzeczywistym czasem odpoczynku) zostanie zrekompensowany równoważnym odpoczynkiem przed końcem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, w którym miał miejsce skrócony odpoczynek.

Dodatkowo, kierowcy nie mogą prowadzić pojazdu dłużej niż 6 kolejnych dni bez odpoczynku tygodniowego.

To oczywiście najbardziej ogólne założenia, które w praktyce podlegają wielu odstępstwom. Rozpocznij kurs i dowiedz się więcej na temat odpoczynków tygodniowych!

Program kursu:

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
Ukończono 0% 0/1 Etapów

Instruktor

ABC Szkolenia

Kursy: 20

Nierozpoczęty
Kurs zamknięty. Dostęp nadaje Instruktor.WEWNĘTRZNY

Kurs zawiera

Lekcje: 1 Tematy: 1