Odpoczynek na promie / kolei – Czas Pracy Kierowców

Odpoczynek na promie lub kolei dotyczy sytuacji, w której kierowca pojazdu towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem. Zgodnie z przepisami, kierowcy mogą w tym czasie wykonać odpoczynek, który dodatkowo może zostać przerwany. Przepisy te są określone w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz w polskiej Ustawie o czasie pracy kierowców a praktyczne ich zastosowanie przedstawiliśmy w niniejszym kursie.

Zachęcamy do pogłębiania wiedzy na ten temat, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają te regulacje.

Dostęp: bezterminowy

Zasady dotyczące odpoczynku na promie lub kolei

  1. Regularny dzienny okres odpoczynku:
    • Okres ten może być przerwany nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. W trakcie tego odpoczynku kierowca musi mieć dostęp do koi lub kuszetki​​.
  2. Czas spędzony na dojeździe:
    • Czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu lub powrotu z tego miejsca nie jest liczony jako odpoczynek lub przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub w pociągu i ma dostęp do koi lub kuszetki​​.

Przepisy te umożliwiają kierowcom bardziej efektywne zarządzanie czasem pracy i odpoczynku. Zachęcamy do pogłębiania wiedzy na ten temat, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają te regulacje.

Program kursu:

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
Ukończono 0% 0/1 Etapów

Instruktor

ABC Szkolenia

Kursy: 20

Nierozpoczęty
Kurs zamknięty. Dostęp nadaje Instruktor.WEWNĘTRZNY

Kurs zawiera

Lekcje: 1 Tematy: 1