Testy na Nalewaki NO TDT

Uzyskaj dostęp do testów i przygotuj się do egzaminu państwowego.

Testy dostępne na stronie transup.eu zostały przygotowane na podstawie opublikowanej przez TDT szczegółowej tematyki egzaminu sprawdzającego dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Dostęp na 90 dni.

Pytania testowe na nalewaki NO

Przygotuj się do egzaminu państwowego. Uzyskaj dostęp do bazy pytań testowych przygotowanych w oparciu o wytyczne Transportowego Dozoru Technicznego.

Zakres zagadnień egzaminacyjnych:

  1. Podstawowe wiadomości oraz znajomość przepisów dozoru technicznego oraz obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
  2. Właściwości fizyczne i chemiczne przeładowywanych materiałów.
  3. Konstrukcja i zasada działania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz zbiorników transportowych.
  4. Zasady obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
  5. Zasady BHP oraz przeciwpożarowe.

Egzamin obejmuje 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru, po 3 z każdej kategorii zagadnień.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 10 pytań, przy czym z każdej kategorii powinna być udzielona co najmniej jedna poprawna odpowiedź.

Uzyskaj dostęp do testów i przygotuj się do egzaminu

Nasze testy zostały przygotowane na podstawie szczegółowego zakresu egzaminacyjnego opublikowanego przez Transportowy Dozór Techniczny, dzięki czemu wiernie oddają poziom trudności egzaminu państwowego.

Instruktor

ABC Szkolenia

Kursy: 20

+18 zapisanych
Nierozpoczęty
29,99 ZŁ

Kurs zawiera

Lekcje: 2 Testy: 9