Testy egzaminacyjne – Nalewaki NO TDT

Uzyskaj dostęp do testów i przygotuj się do egzaminu państwowego.

W oparciu o kategorię zagadnień formułowane są pytania testowe uzależnione od rodzajów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, o które ubiega się kandydat – do klas 2, 3, 8 i 9 wg ADR.

Kategorie zagadnień:

  1. Podstawowe wiadomości oraz znajomość przepisów dozoru technicznego oraz obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
  2. Właściwości fizyczne i chemiczne przeładowywanych materiałów.
  3. Konstrukcja i zasada działania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz zbiorników transportowych.
  4. Zasady obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
  5. Zasady BHP oraz przeciwpożarowe.

Egzamin obejmuje 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru, po 3 z każdej kategorii zagadnień.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 10 pytań, przy czym z każdej kategorii powinna być udzielona co najmniej jedna poprawna odpowiedź.

Instruktor

ABC Szkolenia

Kursy: 13

Nierozpoczęty
Kurs zamknięty. Dostęp nadaje Instruktor.WEWNĘTRZNY

Kurs zawiera

Lekcje: 2 Testy: 1